CTT | Humidity In Balance

Styrelse, VD och revisorer

CTTs styrelse består av sex ledamöter valda av årsstämman. Bland ledamöterna återfinns dels personer som representerar de största ägarna i CTT, dels oberoende personer. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande erfarenhet från verksamhetsområden som är av betydelse för bolaget och dess verksamhet.

Ordinarie ledamöter

Tomas Torlöf
Ordförande, född 1967, Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseledamot Trulscom Förvaltning AB, Trulscom Aktiebolag, Pelago Venture Partners AB, M2J Holding AB, Tilgin Holding AB, Nilgir AB, Tilgin AB, tGem AB, HGA Software AB. Styrelseledamot sedan 2013. Äger genom Trulscom Förvaltning 1 634 336 st aktier i CTT.

Annika Dalsvall
Född 1958, Civilekonom, Uppsala Universitet. Head of Contracts Scandinavian Airlines System. Styrelseledamot i CTT sedan 2013. Äger 250 st aktier i CTT.

Mats Lundin
Född 1959, Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Vice President, Supply Chain, Scanfil oyj. Styrelseledamot sedan 2014, Äger 5 000 st aktier i CTT.

Björn Lenander
Född 1961, Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, VD för Latour Industries AB. Styrelseordförande i Aritco Group AB, Reac AB, LSAB Group AB, Bemsiq AB och Vimec Srl. Styrelseledamot i Terratech AB, Swegon Group AB, Densiq AB, Vialan AB och AVT Group AB.  Styrelseledamot i CTT sedan 2018. Äger 500 st aktier i CTT.

Per Fyrenius
Född 1965, Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan, medlem i den europeiska ledningsgruppen för Toyota Material Handling. Styrelseledamot i CTT sedan 2018. Äger 400 st aktier i CTT.

Steven Buesing
Född 1974, Masters of Business Administration från University of Iowa samt Auktoriserad revisor (Certified Public Accountant, CPA). CFO Interiors på Collins Aerospace. Styrelseledamot sedan 2018. Äger inga aktier CTT.

Revisorer

Camilla Nilsson
Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB. Revisor i bolaget sedan 2018.

VD

Torbjörn Johansson
Född 1958, Civilingenjör maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola. Elevingenjörs-utbildning på SAAB flygdivision 1982-1983. Utvecklingsingenjör på JAS39 Gripen, SAAB 1983-1988. Utvecklingsingenjör/chef EPI GmbH (nuvarande Telair) i Bayern Tyskland 1988-1991. Teknisk Chef Elektrometall GmbH i Bayern Tyskland 1991-1996. Teknisk chef CTT Systems AB 1996-1997. VD CTT Systems AB från 1997. Antal aktier i CTT: 48 067 st.