CTT | Humidity In Balance

Insynshandel

Personer i ledande ställning i CTT och deras närstående ska anmäla transaktioner i aktier och andra finansiella instrument utgivna av CTT Systems AB (publ.).

Uppgifter om sådana transaktioner går att finna via Finansinspektionens webbplats.