CTT | Humidity In Balance

Bolagsstyrning

CTT Systems AB (publ) är en teknikkoncern som verkar inom flygbranschen. Koncernens affärsidé är att åtgärda de två fuktproblem som idag existerar i kommersiella flygplan, dels eliminera uppkomsten av kondensation mellan kabin och flygplanets ytterskal och dels erbjuda en förhöjd komfort i kabinen genom att höja fuktnivån.

CTT har sitt säte i Nyköping och är noterat på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm.

Årsredovisning

Årsredovisningen för föregående räkenskapsår finns tillgänglig på hemsidan för nedladdning här.