CTT | Humidity In Balance

Aktien

Aktuell aktiekurs

Aktuell aktiekurs enligt Small Cap NASDAQ OMX:
Klicka här för att se aktiekursen CTT Systems AB (publ.) >>>

Analys aktien

CTT Systems AB anlitar Remium Relation AB till Market Maker. Syftet är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet. Målsättningen är en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare i handel med aktien. Remium genomför med regelbundenhet analyser av CTT aktien.

Klicka här för att komma till Remiums information om CTT>>>