REGULATORY PRESS RELEASES

Regulatory press releases are in Swedish. 

DELÅRSRAPPORT 2006-07-01 – 2006-12-31 (6 MÅNADER)

• Nettoomsättningen för delåret uppgick till 14,2 Mkr (8,2 Mkr) • Resultat efter skatt för delåret, -6,7 Mkr (-7,5 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -16,5 Mkr (8,4 Mkr) • Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,78 kr (-0,88 kr) • Nettoomsättningen för rapportperioden (3 månader) uppgick till 8,0 Mkr (5,6 Mkr) • Rapportperiodens resultat efter skatt -3,7 Mkr (-4,8 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,5 Mkr ( 14,9 Mkr). • Continental Airlines beställer Zonal DryingTM systemet till 41 st B757-200 flygplan • Jet2.com beställer Zonal DryingTM System till alla sina 8 st B757-200 flygplan • My Travel beställer Zonal DryingTM System till 3 st Airbus flygplan

Read More

DELÅRSRAPPORT 2006-07-01 – 2006-09-30 (3 MÅNADER)

• Nettoomsättningen för delåret uppgick till 6,1 Mkr (2,6 Mkr) • Resultat efter skatt för delåret, -2,9 Mkr (-2,7 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,0 Mkr (-6,5 Mkr) • Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,34 kr (-0,32 kr) • Continental Airlines beställer Zonal DryingTM systemet till 41 st B757-200 flygplan • Boeing gör Zonal DryingTM systemet till standard option, istället för som tidigare beslutat standard, på B787 flygplanet.

Read More

DELÅRSRAPPORT 2005-07-01 – 2006-03-31 (9 MÅNADER)

• Nettoomsättningen för delåret uppgick till 15,3 Mkr (8,5 Mkr) • Resultat efter skatt för delåret, -11,0 Mkr (-10,5 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet 1,0 Mkr (-12,2Mkr) • Resultatet per aktie för delåret uppgick till -1,29 kr (-1,65 kr) • Nettoomsättningen för rapportperioden (3 månader) uppgick till 7,1 Mkr (2,0 Mkr) • Rapportperiodens resultat efter skatt -3,5 Mkr (-3,6 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -7,4 Mkr (-7,9 Mkr). • CTT får beställning på Zonal DryingTM till två Sunexpress B737-800 • Jet Aviation beställer CAIRTM system till ett A320 VIP flygplan • Monarch Airlines beställer Zonal DryingTM till hela flygplansflottan om 27 flygplan

Read More