REGULATORY PRESS RELEASES

Regulatory press releases are in Swedish. 

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008-01-01 – 2008-12-31 (12 MÅNADER)

Räkenskapsåret januari – december 2008 (jämförelseår är 12 mån proforma) • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 37,6 (48,2) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -30,9 (-11,9) • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,92 (-1,79) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -32,6 (-41,2) Kvartalet oktober – december 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 12,1 (10,7) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,0 (-2,5) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,69 (-0,68) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,5 (-9,8) • CTT tecknade under 2008 avtal med Nord-Micro avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350 flygplan • CTT erhöll från Air New Zealand under 2008 sin hittills största beställning på Zonal Drying TM System till 42 st flygplan

Read More

DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 – 2008-09-30 (9 MÅNADER)

Rapportperioden juli – september 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,1 (2,5) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,2 (-8,4) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,67 (-0,95) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,2 (-8,2) Delåret januari – september 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 25,5 (37,5) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -23,9 (-9,5) • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,24 (-1,10) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -32,1 (-31,3) • CTT har tecknat avtal med Nord-Micro avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350 flygplan • Air New Zealand har beställt Zonal DryingTM systemet till 42 st flygplan

Read More

DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 – 2008-06-30 (6 MÅNADER)

Rapportperioden april – juni 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,2 (17,7) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -9,1 (-0,4) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-0,05) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,2 (-18,1) Delåret januari – juni 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 17,4 (35,0) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -16,7 (-1,1) • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,57 (-0,13) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -21,9 (-23,1) • CTT har tecknat MoU avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350

Read More

DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 – 2008-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 9,2 (17,3) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,6 (-0,7) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,72 (-0,08) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -11,8 (-5,0) • Ytterligare försening av Boeings B787 projekt • Iceland Air beställer Zonal DryingTM System till ytterligare 3 st B757 flygplan • CTT har fått beställningar på CairTM till 4 st VIP flygplan KONCERNEN I SAMMANDRAG 2008 2007 1) 2007 (MSEK) jan-mar jan-mar jul-dec Nettoomsättning 9,2 17,3 13,2 Resultat efter skatt -7,6 -0,7 -10,8 Resultat per aktie -0,72 -0,08 -1,63 Kassaflöde före finansieringsverksamheten -11,8 -5,0 -18,1

Read More

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007-07-01 – 2007-12-31 (6 MÅNADER)

Räkenskapsåret juli – december 2007 (jämförelseår är 12 månader) • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 13,2 (49,2). • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -10,8 (-7,9). • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,22 (-0,93). • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -18,1 (-39,6) Kvartalet oktober – december 2007 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 10,7 (8,0). • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,5 (-3,7). • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,27 (-0,44). • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -9,8 (-8,5)

Read More

DELÅRSRAPPORT 2007-07-01 – 2007-09-30 (3 MÅNADER)

• Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 2,5 Mkr (6,1 Mkr) • Rapportperiodens resultat efter skatt uppgick till -8,4 Mkr (-2,9 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,2 Mkr (-8,0 Mkr). • Resultatet per aktie för rapportperioden uppgick till -0,95 kr (-0,34 kr) • First Choice beställer Zonal DryingTM System till samtliga sina 6 st B767-300 • B787 projektet 6 månader försenat • CTT köper Bribo Mekaniska verkstad

Read More