REGULATORY PRESS RELEASES

Regulatory press releases are in Swedish. 

DELÅRSRAPPORT  2010-01-01 – 2010-06-30 (6 MÅNADER)

Rapportperioden april – juni 2010 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,9 (16,1) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -6,9 (0,3) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,61 (0,02) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,8 (-3,0) · EBITDA MSEK -0,1 (-1,5) Delåret januari – juni 2010 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 39,0 (30,2) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -9,6 (-3,7) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-0,34) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,9 (-0,1) · EBITDA MSEK 1,0 (-1,4) · Jet2.com beställer Zonal DryingTM system till 13 st B737-300 flygplan · AMAC beställer CairTM system till ett B777-200 VIP-flygplan CTTs produkter Zonal DryingTM, CairTM och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 16 års driftserfarenhet på Zonal DryingTM samt 10 år på CairTM och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal DryingTM som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

Read More

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 – 2010-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2010 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,1 (14,1) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,7 (-3,9) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,24 (-0,36) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,1 (2,9) • EBITDA MSEK 1,1 (0,1) • Novair beställer Zonal DryingTM system till 3 st A321 flygplan • Thomas Cook Scandinavia beställer Zonal DryingTM system till 6 st A320/321 flygplan • SAAB beställer Intercom system till ca 30st SK60 flygplan

Read More

CTT SYSTEMS AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009-01-01 – 2009-12-31 (12 MÅNADER)

Räkenskapsåret januari – december 2009 (jämförelseår är 12 mån) • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 60,2 (37,6) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1,0 (-30,9) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,64 (-2,92) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 9,9 (-32,6) Kvartalet oktober – december 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 15,1 (12,1) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,0 (-7,0) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,35 (-0,69) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 8,3 (-0,5) • Boeing premiärflyger B787 flygplanet • CTT förvärvar Catron Elektronik AB • CTT aktiverar uppskjuten skatt på delar av skattemässigt underskott

Read More

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 – 2009-09-30 (9 MÅNADER)

Rapportperioden juli – september 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,8 (8,1) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,6 (-7,2) • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,06 (-0,67) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 1,7 (-10,2) • EBITDA om MSEK -0,1 (-2,8) Delåret januari – september 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 45,1 (25,5) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,0 (-23,9) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,28 (-2,24) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 1,6 (-32,1) • EBITDA om MSEK -1,5 (-14,5) • Jet2.com beställer Zonal DryingTM systemet till 7 st B737QC flygplan • CTT förvärvar Catron Elektronik B. Söderberg AB

Read More

DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 – 2009-06-30 (6 MÅNADER)

Rapportperioden april – juni 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 16,1 (8,2) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,3 (-9,2) • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,02 (-0,85) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,0 (-10,2) • EBITDA om MSEK -1,5 (-6,5) Delåret januari – juni 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 30,2 (17,4) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,7 (-16,7) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,34 (-1,57) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,1 (-21,9) • EBITDA om MSEK -1,4 (-11,7) • Airbus CJC beställer ytterligare ett A319 VIP CairTM system

Read More

DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 – 2009-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,1 (9,2) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,9 (-7,6) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (-0,72) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 2,9 (-11,8) • Positivt EBITDA om 117 KSEK • Associated Air Center beställde CairTM systemet till ytterligare ett Airbus A319 VIP flygplan

Read More