CTT Systems AB, ledande leverantör av produkter för aktiv kontroll och styrning av luftfuktigheten i flygplan, offentliggör härmed en Cair™ beställning till ett Airbus ACJ330-200 VIP-flygplan från Comlux America i Indianapolis, USA. Systemet skall installeras under andra halvan av 2016.

”Vi är mycket glada över att Comlux America för sjunde gången väljer vårt CairTM System för att uppnå den optimala komfort som deras kunder efterfrågar. ”Detta projekt är speciellt intressant eftersom det är den första wide body VIP modifieringen som Comlux gör, kommenterar Peter Landquist försäljnings- och marknadschef på CTT Systems”.

”Comlux America är mycket nöjda med att ännu en gång få möjligheten att arbeta tillsammans med CTT. Vi har redan installerat CairTM Systemet i tidigare i sex projekt med mycket bra erfarenhet och samarbete. Vi ser verkligen fram emot att få arbeta med dem i detta nya spännande projekt, kommenterar Arnaud Martin Executive President Operations för Comlux the Aviation Group, moderbolaget till Comlux America”.

CTT har med den här VIP ordern fått totalt 82 CairTM beställningar till Airbus ACJ/Boeing Business Jet.

Cair™ minskar hälsoriskerna och reducerar belastningen/påfrestningen på kroppen orsakad av den extremt torra kabinluften vid långdistansflygning. Genom att befukta kabinluften kan luftfuktigheten hållas kvar på nivåer som finns på marken och som människokroppen anpassat sig till. Härigenom utsätts inte kroppens organ och slemhinnor för en exceptionellt snabb uttorkning som annars är fallet vid långdistansflygning. En normaliserad (läs: höjd) luftfuktighet ombord medför att typiska uttorkningssymptom, som bl.a. torr hy, torra ögon, irriterade luftvägar, trötthet, allmän uttorkning och jetlag minskar samt att risken för spridning av virussjukdomar sjunker. Dessutom känns luften fräschare och friskare och flygningen upplevs mindre uttröttande. Cair™ höjer den relativa luftfuktigheten från normalt 3-5% till 20-25% samtidigt som spridningen av partiklar i kabinen minskar. Cair™ systemet består av kabinbefuktare och CTTs Zonal Drying™ system som förhindrar kondensation och uppbyggnad av fukt/vatten/is i flygplanet och vilket kan leda till regn i kabinen.

Om CTT SYSTEMS

CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan. CTTs antikondensationssystem – Zonal Drying™ – är standardutrustning på Boeing 787 och tillval på Airbus A350XWB och Boeing 737NG. CTTs befuktare är option för cockpit på Airbus A350XWB och på B787 samt option för besättningarnas viloutrymmen på A380 och A350XWB samt standard i alla viloutrymmen på B787. CTTs kabinbefuktningssystem Cair™ är tillgängligt som option på A350XWB. Besök även: www.ctt.se

För ytterligare information:

Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 01 alt. mobil. 070-665 24 46 eller E-Post: torbjorn.johansson@ezkgx.beeweb-red.io                        

Peter Landquist, Försäljnings- & Marknadschef CTT Systems AB.

Tel. 0155-20 59 02 alt. mobil. 070-665 24 45 eller E-Post: peter.landquist@ezkgx.beeweb-red.io                              

CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 december 2015 kl 11:10 (CET).