CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q1 2016

FÖRSTA kvartalet 2016 Nettoomsättningen ökade med 21 % till 63,1 MSEK (52,1) – i jämförbara valutor, en ökning med 19 %. Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,7 MSEK (9,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 15 % (18 %) Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (6,6) Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,53) Kassaflödet från den […]

CTT Systems AB Kvartalsrapport Q1 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 52,1 MSEK (44,7) i jämförbara valutor var det en minskning om -9 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,4 MSEK (-19,2) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (-43 %) Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (-15,6) Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-1,37) Kassaflödet från den […]

DELÅRSRAPPORT CTT Systems AB  2014-01-01 – 2014-03-31

Rapportperioden januari – mars 2014  Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT) justerat för engångsposter hänförligt till dotterbolaget Catron uppgår till 4,2 MSEK Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -19,2 MSEK (1,1) Resultat efter skatt uppgick till -15,6 MSEK (0,5) Resultat per aktie uppgick till […]

CTT Systems AB DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 – 2013-03-31

Rapportperioden januari – mars 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,4 (37,0) · Rörelseresultat/EBIT MSEK 1,1 (4,4) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,5 (3,5) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,04 (0,31) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -7,2 (19,4) · Catron får beställning från FMV på kommunikationssystem · B787 flygplanet åter i trafik · CTT får ATW Aviation Technology Achievement Award

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT        2012-01-01 – 2012-03-31

Rapportperioden januari – mars 2012 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 37,0 (20,0) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,5 (-1,1) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,31 (-0,09) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 19,4 (-5,5) · EBITDA MSEK 6,2 (-1,4)

DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 – 2011-03-31

Rapportperioden januari – mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 20,0 (19,1) Resultat efter skatt uppgick till MSEK -1,1 (-2,7) Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,24) Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -6,3 (-3,1) EBITDA MSEK -1,4 (1,1) CairTM Systemet beställt till fyra olika VIP-flygplan SAAB väljer Catron att leverera Audio system till ett antal SAAB 2000 flygplan

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 – 2010-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2010 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,1 (14,1) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,7 (-3,9) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,24 (-0,36) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,1 (2,9) • EBITDA MSEK 1,1 (0,1) • Novair beställer Zonal DryingTM system till 3 st A321 flygplan • Thomas Cook Scandinavia beställer Zonal DryingTM system till 6 st A320/321 flygplan • SAAB beställer Intercom system till ca 30st SK60 flygplan

DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 – 2009-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,1 (9,2) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,9 (-7,6) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (-0,72) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 2,9 (-11,8) • Positivt EBITDA om 117 KSEK • Associated Air Center beställde CairTM systemet till ytterligare ett Airbus A319 VIP flygplan

DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 – 2008-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 9,2 (17,3) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,6 (-0,7) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,72 (-0,08) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -11,8 (-5,0) • Ytterligare försening av Boeings B787 projekt • Iceland Air beställer Zonal DryingTM System till ytterligare 3 st B757 flygplan • CTT har fått beställningar på CairTM till 4 st VIP flygplan KONCERNEN I SAMMANDRAG 2008 2007 1) 2007 (MSEK) jan-mar jan-mar jul-dec Nettoomsättning 9,2 17,3 13,2 Resultat efter skatt -7,6 -0,7 -10,8 Resultat per aktie -0,72 -0,08 -1,63 Kassaflöde före finansieringsverksamheten -11,8 -5,0 -18,1

DELÅRSRAPPORT 2007-07-01 – 2007-09-30 (3 MÅNADER)

• Nettoomsättningen för rapportperioden uppgick till 2,5 Mkr (6,1 Mkr) • Rapportperiodens resultat efter skatt uppgick till -8,4 Mkr (-2,9 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,2 Mkr (-8,0 Mkr). • Resultatet per aktie för rapportperioden uppgick till -0,95 kr (-0,34 kr) • First Choice beställer Zonal DryingTM System till samtliga sina 6 st B767-300 • B787 projektet 6 månader försenat • CTT köper Bribo Mekaniska verkstad