CTT Systems AB (publ.) – Interim Report Second Quarter 2022

SECOND QUARTER 2022 Net sales increased by 56% to MSEK 58.4 (37.5) –  Currency adjusted increase of 36% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 23.5 (6.6) Operating margin (EBIT margin) increased to 40% (18) Net profit amounted to MSEK 15.1 (6.1) Earnings per share were SEK 1.21 (0.49) Operating cash flow decreased to MSEK 4.0 (7.2) […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2022

ANDRA KVARTALET 2022 Nettoomsättningen ökade med 56 % till 58,4 MSEK (37,5)–  I jämförbara valutor, en ökning med 36 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 23,5 MSEK (6,6) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 40 % (18) Periodens resultat uppgick till 15,1 MSEK (6,1) Resultat per aktie uppgick till 1,21 SEK (0,49) Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade […]

CTT Systems AB (publ.) – Årsredovisning 2021

Årsredovisningen 2021 för CTT Systems AB (publ.) finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.ctt.se,under “Investors – Annual Reports” samt även som bilaga till detta pressmeddelande. www.ctt.se/investors/annual-reports/ För ytterligare information: Markus Berg, CFO, CTT Systems AB.Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 072-230 33 88 eller e-post: markus.berg@ctt.se Om CTT Systems CTT är den ledande leverantören av aktiva fuktregleringssystem […]

CTT Systems AB (publ.) – Annual Report 2021

The Annual Report 2021 for CTT Systems AB (publ.) is now available on the Company's website, www.ctt.se,under “Investors – Annual Reports” and also as an appendix to this Press release. www.ctt.se/investors/annual-reports/ For additional information: Markus Berg, CFO, CTT Systems AB.Tel. +46 155 20 59 05 alt. Mobile +46 72 230 33 88 or email: markus.berg@ctt.se About CTT Systems CTT is the leading supplier […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2021

                    ANDRA KVARTALET 2021 Nettoomsättningen minskade med 26 % till 37,5 MSEK (50,4) – i jämförbara valutor, en minskning med 16 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 6,6 MSEK (5,9), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +4,8 MSEK (0,0) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 18 % (12)  – Justerad för jämförelsestörande […]

CTT Systems AB (publ.) Årsredovisning 2020

Rapporten finns att hämta på www.ctt.se i menyn under ”Investors – Annual reports”:https://www.ctt.se/investors/annual-reports/ För ytterligare information: Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 070-485 26 73 eller e-post: daniel.ekstrand@ctt.se Om CTT Systems CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2020

andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade med 51 % till 50,4 MSEK (101,9) – i jämförbara valutor, en minskning med 53 % Nettoomsättningen minskade med 49 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet – i jämförbara valutor, en minskning med 51 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till 5,9 MSEK (33,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 12 % […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport fjärde kvartalet 2019 / Bokslutskommuniké 2019

fjärdE kvartalet 2019  Nettoomsättningen minskade med 11 % till 84,0 MSEK (94,2) – i jämförbara valutor, en minskning med 15 % Nettoomsättningen minskade med 3 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet – i jämförbara valutor, en minskning med 8 % Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,2 MSEK (24,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 29 % […]