Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 4 maj 2022

Vid årsstämman i CTT Systems AB (publ.) den 4 maj 2022 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. Fastställande av räkenskaper och ansvarsfrihet samt behandling av vinstÅrsstämman fastställde resultat- och balansräkning och beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 5 maj 2021

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 5 maj 2021 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 6 maj 2020

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 6 maj 2020 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. I enlighet med vad som meddelats i kallelsen har VD-anförandet spelats in för publicering efter stämman. Anförandet återfinns under följande länk: https://tv.streamfabriken.com/ctt-systems-agm-2020 Fastställande av räkenskaper […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 7 maj 2019

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 7 maj 2019 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.  På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Steven Buesing, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander och Mats Lundin till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018

Vid extra bolagsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 20 november 2018 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.  På stämman i CTT Systems AB invaldes Steven Buesing som ny ordinarie styrelseledamot. För mer information om den nya ledamoten hänvisas till kallelsematerialet för […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 8 maj 2018

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 8 maj 2018 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin och Nicolas Pinel till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Per […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 11 maj 2017

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 11 maj 2017 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Göran Bronner till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 12 maj 2016

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 12 maj 2016 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Göran Bronner till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 13 maj 2015

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Mats Lundin till ordinarie styrelseledamöter. Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Göran Bronner, koncernfinanschef (CFO) Swedbank. Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 15 maj 2014

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Johan Lundsgård, Annika Dalsvall och Henrik Ossborn till ordinarie styrelseledamöter. Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Mats Lundin, Vice President, Supply Chain, PartnerTech AB. Stämman beslöt även om nyval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret […]