FJÄRDE KVARTALET 2018

JANUARI – DECEMBER 2018

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2019

Bolagets nettoomsättning i det första kvartalet 2019 bedöms bli mellan 80 och 85 MSEK (63,8).

PROGNOS FÖRSTA KVARTALET 2019

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN / BOKSLUTSKOMMUNIKÉN

En webbsänd telefonkonferens kommer att äga rum kl. 09:30 (CET) idag, den 6 februari 2019. Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommunikén för 2018 presenteras av Torbjörn Johansson, VD.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före start:
SE +46 8 505 583 53
UK +44 333 300 92 71

Telefonkonferensen och presentationen kan följas online via länken https://financialhearings.com/event/11672.

Länken finns även på www.ctt.se. 

CTT Systems AB (publ.) offentliggör denna information enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 februari 2019 kl. 8:30 (CET).