CTT Systems AB har erhållit en ny stor beställning, värderad enligt listpris till ca. 20 MSEK, på Zonal Drying™ System från Continental Airlines i USA. Continental Airlines är ett av världens största flygbolag med en flotta på ca. 360 flygplan och ytterligare 50 på order. Beställningen avser 41 system för Continental Airlines alla B757-200 flygplan. Installationerna kommer att utföras under år 2006 och 2007.

“En otroligt viktig order för oss, inte bara för att Continental är ett av världens största flygbolag utan också det faktum att vi får ett genombrott i USA med vårt Zonal Drying™ system” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. ”Vi är övertygade om att detta kommer att ge effekter på vår försäljning framöver till flygbolag i USA vilket är en enorm marknad. Bränslebesparande åtgärder är väldigt högt prioriterade inom flygbolagen just nu, och när ett världsledande bolag som Continental väljer vårt system av just denna anledning kommer det inte att passera obemärkt inom de övriga bolagen” fortsätter Torbjörn Johansson. Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av: • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön. CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.