CTT Systems AB har erhållit beställning på Zonal Drying™ System från Thomas Cook Scandinavia i Danmark för 6st Airbus A320/A321 flygplan. Systemen skall installeras i april/maj 2010.

”Att installera CTTs Zonal Drying™ system är ett för oss naturligt steg i vår miljöprofil som nyligen gav Thomas Cook Scandinavia reseindustrins miljöpris i konkurrens med 80 andra bolag. Zonal Drying™ systemet kommer att sänka vikten i våra flygplan med ungefär 250 kg, vilket sänker bränsleförbrukningen med ca.30 ton och reducerar CO2 utsläppen med ca.95 ton per år”, säger CEO Tom Clausen ”Vi har sedan tidigare Thomas Cook, UK som kund och är nu glada att få Thomas Cook Scandinavia som en ny kund. Vi är övertygade om att Thomas Cook Scandinavia med sin typ av drift kommer att få maximalt ut av den bränsle och utsläppsbesparande potentialen av vårt Zonal Drying™ system”, säger Ulf Liljenberg, försäljningschef för CTT Systems. Zonal Drying™ Systemet förhindrar uppbyggnad av kondens i flygplan vilket minskar både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av: • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön. CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och för B787. CTT har också nyligen blivit vald som leverantör till Airbus nya A350. CTTs Zonal Drying™ System, kabinbefuktningssystemet Cair™ samt befuktning av cockpit och besättningarnas viloutrymmen är tillgängliga som optioner.