CTT Systems AB har erhållit en beställning på Zonal Drying™ System till tre nya B737-800 flygplan som skall opereras av Excel Airways i Storbritannien. Ägare av flygplanen och beställare av systemen är två flygleasingbolag. Installationen kommer att ske hos Boeing under verksamhetsåret 2006/2007.

Excel Airways är ett starkt växande charterbolag i Storbritannien och dagens beställning är en tillägsbeställning till avtalet från i oktober 2005, då Excel Airways beslutade att Zonal Drying™ systemet skall bli standard på deras nya B737NG – ”Vi är glada över att Excel Airways expanderar sin B737-800 flotta vilket ger oss dessa tilläggsbeställningar” kommenterar CTTs VD Torbjörn Johansson dagens order. Genom att eliminera kondensation i flygplanet minskas både de operationella och underhållsmässiga kostnaderna på grund av: • Lägre bränsleförbrukning (flygplanets vikt minskar genom borttagande av ackumulerat vatten), • Förbättrad driftsekonomi och driftssäkerhet (färre elektriska fel och mindre korrosion), • Förbättrad isoleringsprestanda (kondensvattnet förstör isoleringen), Dessutom, säkerställs eller höjs flygplanets restvärde då inverkan av korrosion på flygplanet över åren blir minimal. Den minskade bränsleförbrukningen medför också mindre utsläpp vilket är gynnsamt för miljön. CTTs Zonal Drying™ System är standard för B787. CTTs befuktare är option för Cockpit på B787 samt för besättningarnas viloutrymmen både för A380 och B787.