CTT Systems AB (publ.) – Interim Report Fourth Quarter 2022 / Year-End Report 2022

FOURTH QUARTER 2022 Net sales increased by 61% to MSEK 67.8 (42.1)    –  Currency adjusted increase of 33% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 20.8 (8.0) Operating margin (EBIT margin) increased to 31% (19) Net profit amounted to MSEK 17.8 (4.3) Earnings per share were SEK 1.42 (0.34) Operating cash flow decreased to MSEK […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport fjärde kvartalet 2022 / Bokslutskommuniké 2022

FJÄRDE KVARTALET 2022  Nettoomsättningen ökade med 61 % till 67,8 MSEK (42,1)    –  I jämförbara valutor, en ökning med 33 %  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 20,8 MSEK (8,0)  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 31 % (19)  Periodens resultat uppgick till 17,8 MSEK (4,3)  Resultat per aktie uppgick till 1,42 SEK (0,34)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport fjärde kvartalet 2021 / Bokslutskommuniké 2021

FJÄRDE KVATALET 2021  Nettoomsättningen ökade med 21 % till 42,1 MSEK (34,9)–  I jämförbara valutor, en ökning med 20 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 8,0 MSEK (-0,6) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 19 % (-2) Periodens resultat uppgick till 4,3 MSEK (1,9) Resultat per aktie uppgick till 0,34 SEK (0,15) Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report Fourth Quarter 2021 / Year-End Report 2021

FOURTH QUARTER 2021 Net sales increased by 21% to MSEK 42.1 (34.9)–  Currency adjusted, a growth of 20% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 8.0 (-0.6) Operating margin (EBIT margin) increased to 19% (-2) Net profit amounted to MSEK 4.3 (1.9) Earnings per share were SEK 0.34 (0.15) Operating cash flow increased to MSEK 20.4 […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport fjärde kvartalet 2020 / Bokslutskommuniké 2020

fjärde kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade med 58 % till 34,9 MSEK (84,0) – i jämförbara valutor, en minskning med 54 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till -0,6 MSEK (24,2) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till -2 % (29) Periodens resultat uppgick till 1,9 MSEK (19,4) Resultat per aktie uppgick till 0,15 SEK (1,55) Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport fjärde kvartalet 2019 / Bokslutskommuniké 2019

fjärdE kvartalet 2019  Nettoomsättningen minskade med 11 % till 84,0 MSEK (94,2) – i jämförbara valutor, en minskning med 15 % Nettoomsättningen minskade med 3 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet – i jämförbara valutor, en minskning med 8 % Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,2 MSEK (24,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 29 % […]

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommuniké 2018

FJÄRDE KVARTALET 2018  Nettoomsättningen ökade med 47 % till 94,2 MSEK (63,9) – i jämförbara valutor, en ökning med 35 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,4 MSEK (13,3)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (21)  Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (9,9)  Resultat per aktie ökade till 1,52 SEK (0,79)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2017 / Bokslutskommuniké 2017

FJÄRDE KVARTALET 2017 Nettoomsättningen ökade med 2 % till 63,9 MSEK (62,6) – i jämförbara valutor, en ökning med 8 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till 13,3 MSEK (14,5)  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (23) Resultat efter skatt uppgick till 9,9 MSEK (10,1) Resultat per aktie minskade till 0,79 SEK (0,81) Kassaflödet från den löpande […]

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport Q4 2016 / Bokslutskommuniké 2016

FJÄRDE KVARTALET 2016  Nettoomsättningen ökade med 24 % till 62,6 MSEK (50,4) – i jämförbara valutor, en ökning med 19 %  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 14,5 MSEK (5,0)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23 % (10 %)  Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (4,4)  Resultat per aktie ökade till 0,81 SEK (0,35)  Kassaflödet från den […]

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport Q4 2015 / Bokslutskommuniké 2015

Fjärde kvartalet 2015 Nettoomsättningen minskade med 8 % till 50,4 MSEK (54,9) – i jämförbara valutor, en minskning om 20 % Rörelseresultat (EBIT) före kostnader av engångskaraktär uppgick till 8,5 MSEK (10,5) Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,0 MSEK (10,5) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 10 % (19 %) Resultat efter skatt uppgick till 4,4 MSEK (7,3) […]