CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q3 2016

TREDJE kvartalet 2016  Nettoomsättningen ökade med 37 % till 57,9 MSEK (42,3) – i jämförbara valutor, en ökning med 34 %  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 12,6 MSEK (6,1)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 22 % (14 %)  Resultat efter skatt uppgick till 9,6 MSEK (3,8)  Resultat per aktie ökade till 0,77 SEK (0,30)  Kassaflödet från den […]

CTT Systems AB Delårsrapport Q3 2015

TREDJE kvartalet 2015 Nettoomsättningen minskade med 17 % till 42,3 MSEK (51,0) – i jämförbara valutor, en minskning om 32 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,1 MSEK (12,2) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 14 % (24 %) Resultat efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (8,6) Resultat per aktie uppgick till 0,24 SEK (0,76) Kassaflödet från den […]

CTT Systems AB Delårsrapport 2014-01-01 — 09-30

TREDJE KVARTALET 2014 · Nettoomsättningen ökade med 55 % till 51,0 MSEK (32,9) – i jämförbara valutor var ökningen 47 % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 12,2 MSEK (2,7) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 23,9 % (8,2 %). · Resultat efter skatt uppgick till 8,6 MSEK (2,1) · Resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (0,19) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,5 MSEK (-4,9) DELÅRET JANUARI – SEPTEMBER 2014 · Nettoomsättningen ökade med 25 % till 140,3 MSEK (111,8) – i jämförbara valutor var ökningen 22 % · Rörelseresultat (EBIT) justerat för jämförelsestörande poster i Q1 2014 (hänförligt till engångsposter i dotterbolaget Catron) uppgick till 18,7 MSEK (7,0) · Rörelsemarginalen justerat för de jämförelsestörande posterna i Q1 2014 uppgick till 13,3 % (6,3 %) · Resultat per aktie justerat för de jämförelsestörande posterna i Q1 2014 uppgick till 1,08 SEK (0,39) · Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -4,7 MSEK (7,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -3,4 % (6,3 %). · Resultat efter skatt uppgick till -5,9 MSEK (4,4) · Resultat per aktie uppgick till -0,52 SEK (0,39) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 9,1 MSEK (-9,9) SAMMANFATTNING ÖVRIGA VÄSENTLIGA HÄNDELSER · CTT har i september 2014 ingått ett strategiskt marknadssamarbete med B/E Aerospace · CTT genomförde i oktober 2014 en riktad nyemission om 30,3 MSEK till B/E Aerospace · CTT avger i denna rapport en prognos för fjärde kvartalet 2014 avseende nettoomsättning och EBIT-marginal

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 – 2013-09-30 (9 månader)

Rapportperioden juli – september 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,9 (32,1) motsvarande en ökning på 2,5 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 4,7 % i jämförbara valutor · Rörelseresultat/EBIT MSEK 2,7 (0,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 8,2 % (1,9 %). · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 2,1 (0,9) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,19 (0,08) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -3,7 (4,6). Delåret januari – september 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 111,8 (105,5) motsvarande en ökning på 6,0 % jämfört med samma period föregående år. Ökningen är 10,0 % i jämförbara valutor. · Rörelseresultat/EBIT MSEK 7,0 (8,4) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 6,3 % (8,0 %) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 4,4 (6,2) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,39 (0,54) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -9,0 (16,1). Försämringen består i huvudsak av att Catrons nuvarande utvecklingsprojekt betalas vid slutleverans. · Första flygning med B787-9 flygplanet · Transavia France beställer Zonal DryingTM för direktinstallation på Boeing-fabriken

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2012-01-01 – 2012-09-30 (9 MÅNADER)

Rapportperioden juli – september 2012 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,1 (18,5) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,9 (-2,6) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,08 (-0,23) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 4,6 (-0,8) · EBITDA MSEK 2,5 (0,8) Delåret januari – september 2012 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 105,5 (58,1) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 6,2 (-8,7) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,54 (-0,76) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 16,1 (-7,6) · EBITDA MSEK 13,9 (-3,7) Beställningar på CairTM Systemet till sammanlagt 5 st VIP-flygplan

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 – 2011-09-30 (9 månader)

Rapportperioden juli – september 2011 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 18,5 (12,5) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,6 (0,8) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,23 (0,07) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,7 (-6,1) · EBITDA MSEK 0,8 (-3,5) Delåret januari – september 2011 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 58,1 (51,6) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -8,7 (-8,8) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,76 (-0,77) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -8,8 (-10,0) · EBITDA MSEK -3,7 (-2,4) · Boeing levererade det första B787 flygplanet · CTT har fått beställningar på CairTM system till fyra VIP flygplan

DELÅRSRAPPORT  2010-01-01 – 2010-09-30 (9 MÅNADER)

Rapportperioden juli – september 2010 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 12,5 (14,8) Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,8 (0,6) Resultat per aktie uppgick till SEK 0,07 (0,06) Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -6,1 (1,7) EBITDA MSEK -3,5 (-0,1) Delåret januari – september 2010 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 51,6 (45,1) Resultat efter skatt uppgick till MSEK -8,8 (-3,0) Resultat per aktie uppgick till SEK -0,77 (-0,28) Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,0 (1,6) EBITDA MSEK -2,4 (-1,5) AMAC beställer CairTM system till ett B777-200 VIP-flygplan Transavia beställer Zonal DryingTM system till två B737-800 flygplan

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 – 2009-09-30 (9 MÅNADER)

Rapportperioden juli – september 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,8 (8,1) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,6 (-7,2) • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,06 (-0,67) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 1,7 (-10,2) • EBITDA om MSEK -0,1 (-2,8) Delåret januari – september 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 45,1 (25,5) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,0 (-23,9) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,28 (-2,24) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 1,6 (-32,1) • EBITDA om MSEK -1,5 (-14,5) • Jet2.com beställer Zonal DryingTM systemet till 7 st B737QC flygplan • CTT förvärvar Catron Elektronik B. Söderberg AB

DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 – 2008-09-30 (9 MÅNADER)

Rapportperioden juli – september 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,1 (2,5) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -7,2 (-8,4) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,67 (-0,95) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,2 (-8,2) Delåret januari – september 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 25,5 (37,5) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -23,9 (-9,5) • Resultat per aktie uppgick till SEK -2,24 (-1,10) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -32,1 (-31,3) • CTT har tecknat avtal med Nord-Micro avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350 flygplan • Air New Zealand har beställt Zonal DryingTM systemet till 42 st flygplan

DELÅRSRAPPORT 2006-07-01 – 2007-03-31 (9 MÅNADER)

• Nettoomsättningen för rapportperioden (3 månader) uppgick till 17,3 Mkr (7,1 Mkr) • Rapportperiodens resultat efter skatt -0,7 Mkr (-3,5 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -5,0 Mkr ( -7,4 Mkr). • Nettoomsättningen för delåret uppgick till 31,5 Mkr (15,3 Mkr) • Resultat efter skatt för delåret, -7,4 Mkr (-11,0 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -21,4 Mkr (1,0 Mkr) • Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,86 kr (-1,29 kr) • My Travel beställer Zonal DryingTM System till 3 st Airbus flygplan • CTT har fått beställningar på CairTM till två olika VIP flygplan