CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Tredje kvartalet 2023

TREDJE KVARTALET 2023 Nettoomsättningen ökade med 13 % till 73,7 MSEK (65,3)       –  I jämförbara valutor, en ökning med 10 % Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 30,5 MSEK (33,5) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) minskade till 41 % (51) Vinstmarginalen uppgick till 43 % (46) Periodens resultat uppgick till 25,3 MSEK (23,9) Resultat per aktie uppgick till 2,02 […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report Third Quarter 2023

THIRD QUARTER 2023 Net sales increased by 13% to MSEK 73.7 (65.3)       –  Currency adjusted increase of 10% Operating profit (EBIT) amounted to MSEK 30.5 (33.5) Operating margin (EBIT margin) decreased to 41% (51) Profit margin amounted to 43% (46) Net profit amounted to MSEK 25.3 (23.9) Earnings per share were SEK 2.02 (1.90) […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport tredje kvartalet 2022

TREDJE KVARTALET 2022 Nettoomsättningen ökade med 62 % till 65,3 MSEK (40,2)     –  I jämförbara valutor, en ökning med 34 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 33,5 MSEK (11,5) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 51 % (29) Periodens resultat uppgick till 23,9 MSEK (7,0) Resultat per aktie uppgick till 1,90 SEK (0,56) Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ). – Interim Report Third Quarter 2022

THIRD QUARTER 2022 Net sales increased by 62% to MSEK 65.3 (40.2)     –  Currency adjusted increase of 34% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 33.5 (11.5) Operating margin (EBIT margin) increased to 51% (29) Net profit amounted to MSEK 23.9 (7.0) Earnings per share were SEK 1.90 (0.56) Operating cash flow increased to MSEK 30.8 […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport tredje kvartalet 2021

TREDJE KVARTALET 2021 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 40,2 MSEK (38,3)  –  I jämförbara valutor, en ökning med 10 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 11,5 MSEK (6,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 29 % (17) Periodens resultat uppgick till 7,0 MSEK (5,0) Resultat per aktie uppgick till 0,56 SEK (0,40) Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report Third Quarter 2021

THIRD QUARTER 2021 Net sales increased by 5% to MSEK 40.2 (38.3)  –  Currency adjusted, a growth of 10% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 11.5 (6.4) Operating margin (EBIT margin) increased to 29% (17) Net profit amounted to MSEK 7.0 (5.0) Earnings per share were SEK 0.56 (0.40) Operating cash flow increased to MSEK […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport tredje kvartalet 2020

tredje kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade med 54 % till 38,3 MSEK (83,4) – i jämförbara valutor, en minskning med 52 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till 6,4 MSEK (38,8) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (47) Resultat efter skatt uppgick till 5,0 MSEK (29,0) Resultat per aktie uppgick till 0,40 SEK (2,31) Kassaflödet från den löpande […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q3 2019

TREDJE kvartalet 2019  Nettoomsättningen ökade med 3 % till 83,4 MSEK (80,9) – i jämförbara valutor, en minskning med 1 % Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,8 MSEK (27,1) Rörelseresultat (EBIT) justerat för poster av engångskaraktär uppgick till 34,2 MSEK (27,1) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 47 % (33) – 41 % justerat för poster av engångskaraktär […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q3 2018

TREDJE KVARTALET 2018  Nettoomsättningen ökade med 33 % till 80,9 MSEK (61,0) – i jämförbara valutor, en ökning med 24 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 27,1 MSEK (15,7)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (26)  Resultat efter skatt uppgick till 21,6 MSEK (13,5)  Resultat per aktie ökade till 1,73 SEK (1,07)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q3 2017

TREDJE KVARTALET 2017  Nettoomsättningen ökade med 5 % till 61,0 MSEK (57,9) – i jämförbara valutor, en ökning med 12 %  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 15,7 MSEK (12,6)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (22)  Resultat efter skatt uppgick till 13,5 MSEK (9,6)  Resultat per aktie ökade till 1,07 SEK (0,77)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]