CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2016

Andra kvartalet 2016 Nettoomsättningen ökade med 27 % till 67,9 MSEK (53,4) – i jämförbara valutor, en ökning med 32 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 13,8 MSEK (8,6)  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 20 % (16 %) Resultat efter skatt uppgick till 9,8 MSEK (6,8) Resultat per aktie ökade till 0,78 SEK (0,54) Kassaflödet från den […]

CTT Systems AB Delårsrapport Q2 2015

ANDRA KVARTALET 2015 · Nettoomsättningen ökade med 20 % till 53,4 MSEK (44,6) – i jämförbara valutor var det en minskning om 5 % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 8,6 MSEK (2,3) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 16 % (5 %) · Resultat efter skatt uppgick till 6,1 MSEK (1,1) · Resultat per aktie uppgick till 0,49 SEK (0,10) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 5,1 MSEK (7,7) DELÅRET JAN – JUN 2015 · Nettoomsättningen ökade med 18 % till 105,4 MSEK (89,3) – i jämförbara valutor var det en minskning om 7 % · Rörelseresultat (EBIT) ökade till 18,0 MSEK (-16,9) · Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 17 % (-19 %) · Resultat efter skatt uppgick till 12,7 MSEK (-14,6) · Resultat per aktie uppgick till 1,02 SEK (-1,28) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 10,9 MSEK (3,6) PROGNOS TREDJE KVARTALET 2015 Koncernens nettoomsättning i det tredje kvartalet 2015 bedöms bli mellan 40 och 45 MSEK. EBIT-marginalen förväntas ligga mellan 8 och 14 %.

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2014-01-01 – 2014-06-30

Rapportperioden april – juni 2014 · Nettoomsättningen sjönk med -4 % till 44,6 MSEK (46,5). I jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med – 4 %. · Rörelseresultat (EBIT) minskade till 2,3 MSEK (3,2) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 5,2 % (6,9 %). · Resultat efter skatt uppgick till 1,1 MSEK (1,8) · Resultat per aktie uppgick till 0,10 SEK (0,16) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 7,7 MSEK (1,5) Delåret januari – juni 2014 · Nettoomsättningen ökade med 13 % till 89,3 MSEK (78,9). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 12 %. · Rörelseresultat (EBIT) justerat för engångsposter hänförligt till dotterbolaget Catron uppgår till 6,5 MSEK · Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -16,9 MSEK (4,3) vilket motsvarar en rörelsemarginal på -19,0 % (5,5 %). · Resultat efter skatt uppgick till -14,5 MSEK (2,3) · Resultat per aktie uppgick till -1,28 SEK (0,20) · Kassaflödet från den löpande verksamheten 3,6 MSEK (-5,0) · CTT vald som leverantör av Cockpit befuktning till MC-21 flygplanet · Moderbolaget ökade nettoomsättningen för perioden januari-juni med 46 % till 81,9 MSEK (56,0) och EBIT-resultatet ökade med 259 % till 7,9 MSEK (2,2)

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 – 2013-06-30 (6 månader)

Rapportperioden april – juni 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 46,5 (36,7) · Rörelseresultat/EBIT MSEK 3,2 (3,3) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1,8 (1,7) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,16 (0,15) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 1,9 (-7,9) Delåret januari – juni 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 78,9 (73,6) · Rörelseresultat/EBIT MSEK 4,3 (7,8) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 2,3 (5,3) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,20 (0,46) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -5,3 (11,5) · B787 flygplanet åter i trafik · Airbus A350XWBs första flygning genomförd · SR Technic beställer Cair till ett B767VIP flygplan

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2012-01-01 – 2012-06-30 (6 MÅNADER)

Rapportperioden april – juni 2012 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 36,7 (19,6) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 1,7 (-5,0) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,15 (-0,44) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -7,9 (-1,3) · EBITDA MSEK 5,2 (-3,1) Delåret januari – juni 2012 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 73,6 (39,6) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 5,3 (-6,1) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,46 (-0,53) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 11,5 (-6,8) · EBITDA MSEK 11,4 (-4,5) · Beställningar på CairTM systemet till sammanlagt 7 st VIP-flygplan

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 – 2011-06-30 (6 månader)

Rapportperioden april – juni 2011 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,6 (19,9) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -5,0 (-6,9) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,44 (-0,61) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -1,8 (-0,8) · EBITDA MSEK -3,1 (-0,1) Delåret januari – juni 2011 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 39,6 (39,0) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -6,1 (-9,6) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,53 (-0,85) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -8,1 (-3,9) · EBITDA MSEK -4,5 (1,0) · CairTM systemet beställt till fyra VIP flygplan varav en B747-8 · Flydubai beställer Zonal DryingTM systemet till 31 st B737-800 flygplan

DELÅRSRAPPORT  2010-01-01 – 2010-06-30 (6 MÅNADER)

Rapportperioden april – juni 2010 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,9 (16,1) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -6,9 (0,3) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,61 (0,02) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,8 (-3,0) · EBITDA MSEK -0,1 (-1,5) Delåret januari – juni 2010 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 39,0 (30,2) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK -9,6 (-3,7) · Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-0,34) · Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,9 (-0,1) · EBITDA MSEK 1,0 (-1,4) · Jet2.com beställer Zonal DryingTM system till 13 st B737-300 flygplan · AMAC beställer CairTM system till ett B777-200 VIP-flygplan CTTs produkter Zonal DryingTM, CairTM och Crew Humidifier är standard eller option hos både Boeing och Airbus. CTT har fler än 400 system installerade hos mer än 30 flygbolag världen över. CTT har nu 16 års driftserfarenhet på Zonal DryingTM samt 10 år på CairTM och Crew Humidifier. IATAs rapport över bränslebesparande åtgärder inkluderar numera Zonal DryingTM som ett av de få tillgängliga systemen för eftermontering.

DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 – 2009-06-30 (6 MÅNADER)

Rapportperioden april – juni 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 16,1 (8,2) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,3 (-9,2) • Resultat per aktie uppgick till SEK 0,02 (-0,85) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,0 (-10,2) • EBITDA om MSEK -1,5 (-6,5) Delåret januari – juni 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 30,2 (17,4) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,7 (-16,7) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,34 (-1,57) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -0,1 (-21,9) • EBITDA om MSEK -1,4 (-11,7) • Airbus CJC beställer ytterligare ett A319 VIP CairTM system

DELÅRSRAPPORT 2008-01-01 – 2008-06-30 (6 MÅNADER)

Rapportperioden april – juni 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8,2 (17,7) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -9,1 (-0,4) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,85 (-0,05) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -10,2 (-18,1) Delåret januari – juni 2008 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 17,4 (35,0) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -16,7 (-1,1) • Resultat per aktie uppgick till SEK -1,57 (-0,13) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -21,9 (-23,1) • CTT har tecknat MoU avseende utveckling och leverans av system till Airbus A350

DELÅRSRAPPORT 2006-07-01 – 2006-12-31 (6 MÅNADER)

• Nettoomsättningen för delåret uppgick till 14,2 Mkr (8,2 Mkr) • Resultat efter skatt för delåret, -6,7 Mkr (-7,5 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -16,5 Mkr (8,4 Mkr) • Resultatet per aktie för delåret uppgick till -0,78 kr (-0,88 kr) • Nettoomsättningen för rapportperioden (3 månader) uppgick till 8,0 Mkr (5,6 Mkr) • Rapportperiodens resultat efter skatt -3,7 Mkr (-4,8 Mkr) och kassaflödet före finansieringsverksamhet -8,5 Mkr ( 14,9 Mkr). • Continental Airlines beställer Zonal DryingTM systemet till 41 st B757-200 flygplan • Jet2.com beställer Zonal DryingTM System till alla sina 8 st B757-200 flygplan • My Travel beställer Zonal DryingTM System till 3 st Airbus flygplan