CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2023

ANDRA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen ökade med 35 % till 79,0 MSEK (58,4)       –  I jämförbara valutor, en ökning med 27 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 33,7 MSEK (23,5) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 43 % (40) Vinstmarginalen ökade till 39 % (33) Periodens resultat ökade till 24,8 MSEK (15,1) Resultat per aktie uppgick till 1,98 SEK […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report Second Quarter 2023

SECOND QUARTER 2023 Net sales increased by 35% to MSEK 79.0 (58.4)       –  Currency adjusted increase of 27% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 33.7 (23.5) Operating margin (EBIT margin) amounted to 43% (40) Profit margin increased to 39% (33) Net profit increased to MSEK 24.8 (15.1) Earnings per share were SEK 1.98 (1.21) […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report Second Quarter 2022

SECOND QUARTER 2022 Net sales increased by 56% to MSEK 58.4 (37.5) –  Currency adjusted increase of 36% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 23.5 (6.6) Operating margin (EBIT margin) increased to 40% (18) Net profit amounted to MSEK 15.1 (6.1) Earnings per share were SEK 1.21 (0.49) Operating cash flow decreased to MSEK 4.0 (7.2) […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2022

ANDRA KVARTALET 2022 Nettoomsättningen ökade med 56 % till 58,4 MSEK (37,5)–  I jämförbara valutor, en ökning med 36 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 23,5 MSEK (6,6) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 40 % (18) Periodens resultat uppgick till 15,1 MSEK (6,1) Resultat per aktie uppgick till 1,21 SEK (0,49) Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2021

                    ANDRA KVARTALET 2021 Nettoomsättningen minskade med 26 % till 37,5 MSEK (50,4) – i jämförbara valutor, en minskning med 16 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 6,6 MSEK (5,9), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +4,8 MSEK (0,0) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 18 % (12)  – Justerad för jämförelsestörande […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2020

andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade med 51 % till 50,4 MSEK (101,9) – i jämförbara valutor, en minskning med 53 % Nettoomsättningen minskade med 49 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet – i jämförbara valutor, en minskning med 51 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till 5,9 MSEK (33,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 12 % […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q2 2019

ANDRA KVARTALET 2019 Nettoomsättningen ökade med 33 % till 101,9 MSEK (76,5) – i jämförbara valutor, en ökning med 21 % Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,4 MSEK (25,5)  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (33) Resultat efter skatt uppgick till 26,2 MSEK (19,0) Resultat per aktie ökade till 2,10 SEK (1,52) Kassaflödet från den löpande […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q2 2018

ANDRA KVARTALET 2018  Nettoomsättningen ökade med 2 % till 76,5 MSEK (75,3) – i jämförbara valutor, en ökning med 5 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 25,5 MSEK (13,6)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (18)  Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (12,1)  Resultat per aktie ökade till 1,52 SEK (0,96)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q2 2017

ANDRA KVARTALET 2017  Nettoomsättningen ökade med 11 % till 75,3 MSEK (67,9) – i jämförbara valutor, en ökning med 7 %  Rörelseresultat (EBIT) minskade till 13,6 MSEK (13,8)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (20)  Resultat efter skatt uppgick till 12,1 MSEK (9,8)  Resultat per aktie ökade till 0,96 SEK (0,78)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]