CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q1 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018  Nettoomsättningen minskade med 13 % till 63,8 MSEK (73,1) – i jämförbara valutor, en minskning med 6 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,2 MSEK (15,3)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (21)  Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (12,1)  Resultat per aktie minskade till 0,80 SEK (0,96)  Kassaflödet från den löpande […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q1 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017  Nettoomsättningen ökade med 16 % till 73,1 MSEK (63,1) – i jämförbara valutor, en ökning med 15 %  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 15,3 MSEK (9,7)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (15)  Resultat efter skatt uppgick till 12,1 MSEK (8,0)  Resultat per aktie ökade till 0,96 SEK (0,64)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q1 2016

FÖRSTA kvartalet 2016 Nettoomsättningen ökade med 21 % till 63,1 MSEK (52,1) – i jämförbara valutor, en ökning med 19 %. Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,7 MSEK (9,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 15 % (18 %) Resultat efter skatt uppgick till 8,0 MSEK (6,6) Resultat per aktie uppgick till 0,64 SEK (0,53) Kassaflödet från den […]

CTT Systems AB Kvartalsrapport Q1 2015

FÖRSTA KVARTALET 2015 Nettoomsättningen ökade med 16 % till 52,1 MSEK (44,7) i jämförbara valutor var det en minskning om -9 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 9,4 MSEK (-19,2) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 18 % (-43 %) Resultat efter skatt uppgick till 6,6 MSEK (-15,6) Resultat per aktie uppgick till 0,53 SEK (-1,37) Kassaflödet från den […]

DELÅRSRAPPORT CTT Systems AB  2014-01-01 – 2014-03-31

Rapportperioden januari – mars 2014  Nettoomsättningen ökade med 38 % till 44,7 MSEK (32,4). I jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 39 %. Rörelseresultat (EBIT) justerat för engångsposter hänförligt till dotterbolaget Catron uppgår till 4,2 MSEK Rörelseresultatet (EBIT) minskade till -19,2 MSEK (1,1) Resultat efter skatt uppgick till -15,6 MSEK (0,5) Resultat per aktie uppgick till […]

CTT Systems AB DELÅRSRAPPORT 2013-01-01 – 2013-03-31

Rapportperioden januari – mars 2013 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 32,4 (37,0) · Rörelseresultat/EBIT MSEK 1,1 (4,4) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 0,5 (3,5) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,04 (0,31) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK -7,2 (19,4) · Catron får beställning från FMV på kommunikationssystem · B787 flygplanet åter i trafik · CTT får ATW Aviation Technology Achievement Award

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT        2012-01-01 – 2012-03-31

Rapportperioden januari – mars 2012 · Nettoomsättningen uppgick till MSEK 37,0 (20,0) · Resultat efter skatt uppgick till MSEK 3,5 (-1,1) · Resultat per aktie uppgick till SEK 0,31 (-0,09) · Kassaflöde från den löpande verksamheten MSEK 19,4 (-5,5) · EBITDA MSEK 6,2 (-1,4)

DELÅRSRAPPORT 2011-01-01 – 2011-03-31

Rapportperioden januari – mars 2011 Nettoomsättningen uppgick till MSEK 20,0 (19,1) Resultat efter skatt uppgick till MSEK -1,1 (-2,7) Resultat per aktie uppgick till SEK -0,09 (-0,24) Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -6,3 (-3,1) EBITDA MSEK -1,4 (1,1) CairTM Systemet beställt till fyra olika VIP-flygplan SAAB väljer Catron att leverera Audio system till ett antal SAAB 2000 flygplan

CTT SYSTEMS AB DELÅRSRAPPORT 2010-01-01 – 2010-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2010 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 19,1 (14,1) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -2,7 (-3,9) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,24 (-0,36) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK -3,1 (2,9) • EBITDA MSEK 1,1 (0,1) • Novair beställer Zonal DryingTM system till 3 st A321 flygplan • Thomas Cook Scandinavia beställer Zonal DryingTM system till 6 st A320/321 flygplan • SAAB beställer Intercom system till ca 30st SK60 flygplan

DELÅRSRAPPORT 2009-01-01 – 2009-03-31 (3 MÅNADER)

Rapportperioden januari – mars 2009 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 14,1 (9,2) • Resultat efter skatt uppgick till MSEK -3,9 (-7,6) • Resultat per aktie uppgick till SEK -0,36 (-0,72) • Kassaflöde före finansieringsverksamheten MSEK 2,9 (-11,8) • Positivt EBITDA om 117 KSEK • Associated Air Center beställde CairTM systemet till ytterligare ett Airbus A319 VIP flygplan