CTT Systems AB (publ.) – Interim Report First Quarter 2023

FIRST QUARTER 2023 Net sales increased by 53% to MSEK 75.0 (49.2)     –  Currency adjusted increase of 36% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 22.6 (14.0) Operating margin (EBIT margin) amounted to 30% (29) Profit margin increased to 30% (24%) Net profit increased to MSEK 18.0 (9.6) Earnings per share were SEK 1.43 (0.76) […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport första kvartalet 2023

FÖRSTA KVARTALET 2023 Nettoomsättningen ökade med 53 % till 75,0 MSEK (49,2)     –  I jämförbara valutor, en ökning med 36 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 22,6 MSEK (14,0) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 30 % (29) Vinstmarginalen ökade till 30 % (24) Periodens resultat ökade till 18,0 MSEK (9,6) Resultat per aktie uppgick till 1,43 […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport första kvartalet 2022

FÖRSTA KVARTALET 2022 Nettoomsättningen ökade med 56 % till 49,2 MSEK (31,4)–  I jämförbara valutor, en ökning med 42 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 14,0 MSEK (0,6) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 29 % (2) Periodens resultat uppgick till 9,6 MSEK (-3,2) Resultat per aktie uppgick till 0,76 SEK (-0,26) Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report First Quarter 2022

FIRST QUARTER 2022 Net sales increased by 56% to MSEK 49.2 (31.4)–  Currency adjusted, a growth of 42% Operating profit (EBIT) increased to MSEK 14.0 (0.6) Operating margin (EBIT margin) increased to 29% (2) Net profit amounted to MSEK 9.6 (-3.2) Earnings per share were SEK 0.76 (-0.26) Operating cash flow increased to MSEK 8.6 […]

CTT Systems AB (publ.) – Interim Report First Quarter 2021

FIRST QUARTER 2021 Net sales decreased by 59% to SEK 31.4 million (77.2) – currency adjusted, a reduction of 54% Operating profit (EBIT) decreased to SEK 0.6 million (26.7) Operating margin (EBIT margin) amounted to 2% (35) Net profit (loss) this period amounted to SEK -3.2 million (18.2) Earnings per share amounted to SEK -0.26 […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport första kvartalet 2021

FÖRSTA KVARTALET 2021 Nettoomsättningen minskade med 59 % till 31,4 MSEK (77,2) – i jämförbara valutor, en minskning med 54 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till 0,6 MSEK (26,7) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 2 % (35) Periodens resultat uppgick till -3,2 MSEK (18,2) Resultat per aktie uppgick till -0,26 SEK (1,45) Kassaflödet från den löpande verksamheten minskade […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport första kvartalet 2020

första kvartalet 2020   Nettoomsättningen minskade med 10 % till 77,2 MSEK (85,6) – i jämförbara valutor, en minskning med 14 % Nettoomsättningen minskade med 6 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet – i jämförbara valutor, en minskning med 11 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 26,7 MSEK (23,2) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 35 […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q1 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019  Nettoomsättningen ökade med 34 % till 85,6 MSEK (63,8) – i jämförbara valutor, en ökning med 21 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 23,2 MSEK (13,2)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 27 % (21)  Resultat efter skatt uppgick till 18,0 MSEK (10,1)  Resultat per aktie ökade till 1,44 SEK (0,80)  Kassaflödet från den löpande […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q1 2018

FÖRSTA KVARTALET 2018  Nettoomsättningen minskade med 13 % till 63,8 MSEK (73,1) – i jämförbara valutor, en minskning med 6 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 13,2 MSEK (15,3)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (21)  Resultat efter skatt uppgick till 10,1 MSEK (12,1)  Resultat per aktie minskade till 0,80 SEK (0,96)  Kassaflödet från den löpande […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q1 2017

FÖRSTA KVARTALET 2017  Nettoomsättningen ökade med 16 % till 73,1 MSEK (63,1) – i jämförbara valutor, en ökning med 15 %  Rörelseresultat (EBIT) ökade till 15,3 MSEK (9,7)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 21 % (15)  Resultat efter skatt uppgick till 12,1 MSEK (8,0)  Resultat per aktie ökade till 0,96 SEK (0,64)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]