CTT Systems AB årsredovisning 2013

Årsredovisningen 2013 för CTT Systems AB finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida. www.ctt.se CTT Systems AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014 kl 08:00 (CET). För ytterligare information: Torbjörn Johansson, VD, CTT Systems AB. Tel. 0155-20 59 01 […]

CTT Systems AB Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2011 för CTT Systems AB (publ) org nummer 556430-7741 Årsredovisning 2011 finns nu tillgänglig för nedladdning på www.ctt.se Informationen är sådan som CTT Systems AB (publ.) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 5 april 2012 klockan 08.00. För mer information kontakta: Torbjörn Johansson VD CTT Systems AB Tel 0155-205901 […]