CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2021

                    ANDRA KVARTALET 2021 Nettoomsättningen minskade med 26 % till 37,5 MSEK (50,4) – i jämförbara valutor, en minskning med 16 % Rörelseresultat (EBIT) ökade till 6,6 MSEK (5,9), vilket inkluderar jämförelsestörande poster om +4,8 MSEK (0,0) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) ökade till 18 % (12)  – Justerad för jämförelsestörande […]

CTT Systems AB (publ.) Årsredovisning 2020

Rapporten finns att hämta på www.ctt.se i menyn under ”Investors – Annual reports”:https://www.ctt.se/investors/annual-reports/ För ytterligare information: Daniel Ekstrand, CFO, CTT Systems AB.Tel. 0155-20 59 05 alt. mobil. 070-485 26 73 eller e-post: daniel.ekstrand@ezkgx.beeweb-red.io Om CTT Systems CTT är marknadsledande leverantör av fuktregleringssystem till flygplan som minskar kondensationsproblemen och höjer luftfuktigheten ombord. Antikondensationssystemet kan efterinstalleras i alla flygplanstyper från Airbus och […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport andra kvartalet 2020

andra kvartalet 2020 Nettoomsättningen minskade med 51 % till 50,4 MSEK (101,9) – i jämförbara valutor, en minskning med 53 % Nettoomsättningen minskade med 49 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet – i jämförbara valutor, en minskning med 51 % Rörelseresultat (EBIT) minskade till 5,9 MSEK (33,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 12 % […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport fjärde kvartalet 2019 / Bokslutskommuniké 2019

fjärdE kvartalet 2019  Nettoomsättningen minskade med 11 % till 84,0 MSEK (94,2) – i jämförbara valutor, en minskning med 15 % Nettoomsättningen minskade med 3 % justerat för jämförelsestörande post från avyttrad Gustavsbergsverksamhet – i jämförbara valutor, en minskning med 8 % Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,2 MSEK (24,4) Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 29 % […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q2 2019

ANDRA KVARTALET 2019 Nettoomsättningen ökade med 33 % till 101,9 MSEK (76,5) – i jämförbara valutor, en ökning med 21 % Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 33,4 MSEK (25,5)  Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (33) Resultat efter skatt uppgick till 26,2 MSEK (19,0) Resultat per aktie ökade till 2,10 SEK (1,52) Kassaflödet från den löpande […]

CTT Systems AB (publ.) Årsredovisning 2018

Årsredovisningen 2018 för CTT Systems AB (publ.) finns nu tillgänglig på bolagets svenska hemsida, www.ctt.se.  Rapporten finns att hämta på www.ctt.se i menyn under "Ladda Ned".

CTT Systems AB (publ.) Delårsrapport fjärde kvartalet 2018 / Bokslutskommuniké 2018

FJÄRDE KVARTALET 2018  Nettoomsättningen ökade med 47 % till 94,2 MSEK (63,9) – i jämförbara valutor, en ökning med 35 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 24,4 MSEK (13,3)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 26 % (21)  Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (9,9)  Resultat per aktie ökade till 1,52 SEK (0,79)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]

CTT Systems AB (publ.) – Delårsrapport Q2 2018

ANDRA KVARTALET 2018  Nettoomsättningen ökade med 2 % till 76,5 MSEK (75,3) – i jämförbara valutor, en ökning med 5 %  Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 25,5 MSEK (13,6)   Rörelsemarginalen (EBIT-marginalen) uppgick till 33 % (18)  Resultat efter skatt uppgick till 19,0 MSEK (12,1)  Resultat per aktie ökade till 1,52 SEK (0,96)  Kassaflödet från den löpande verksamheten […]