Valberedning inför årsstämman 2024

Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB utgör valberedning inför årsstämman 2024: Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc. Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment Management Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder Tomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulscom Förvaltning AB Valberedningen har i enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman […]

Nomination Committee for the Annual General Meeting 2024

The following representatives of CTT Systems AB’s shareholders form the nomination committee for the Annual General Meeting 2024: Steven Buesing, appointed by Collins Aerospace Inc. Patrik Jönsson, appointed by SEB Investment Management Jonathan Schönbäck, appointed by ODIN fonder Tomas Torlöf (Chairman of the Nomination Committee), appointed by Trulscom Förvaltning AB The Nomination Committee for the […]

Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023

The following representatives of CTT Systems AB’s shareholders form the nomination committee for the Annual General Meeting 2023: Steven Buesing, appointed by Collins Aerospace Inc.Patrik Jönsson, appointed by SEB Investment ManagementJonathan Schönbäck, appointed by ODIN fonderTomas Torlöf (Chairman of the Nomination Committee), appointed by Trulscom Förvaltning AB The Nomination Committee for the Annual General Meeting 2023 was […]

Valberedning inför årsstämman 2023

Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB utgör valberedning inför årsstämman 2023: Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc.Patrik Jönsson, utsedd av SEB Investment ManagementJonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonderTomas Torlöf (valberedningens ordförande), utsedd av Trulscom Förvaltning AB Valberedningen har i enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman 2016 tillsatts av representanter […]

Valberedning utsedd inför årsstämman 2021 i CTT Systems AB

I enlighet med gällande ordning för valberedningen har styrelsens ordförande, Tomas Torlöf, bildat ny valberedning inför årsstämman 2021 bestående av följande:  Steven Buesing, utsedd av Collins Aerospace Inc. Jonathan Schönbäck, utsedd av ODIN fonder  Caroline Sjösten, utsedd av Swedbank Robur Fonder AB Tomas Torlöf, utsedd av Trulscom Förvaltning AB Valberedningen har vid konstituerande möte den […]

CTT Systems AB: Valberedning inför årsstämman 2020

Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2020: Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring ABSteven Buesing, Rockwell Collins Inc.Magnus Skåninger, Swedbank Robur FonderTomas Torlöf, Trulscom Förvaltning AB (ordförande i valberedningen) Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 februari 2020, till valberedningens […]

CTT Systems AB (publ): Valberedning inför årsstämman 2019

Följande representanter för aktieägarna i CTT Systems AB kommer att bilda valberedning inför årsstämman 2019: Annika Andersson, Swedbank Robur Fonder Fredrik Ahlin, If Skadeförsäkring ABSteven Buesing, Rockwell Collins Inc. Tomas Torlöf, Trulscom Förvaltning AB (ordförande i valberedningen) Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post, senast den 15 februari 2019, […]

CTT Systems AB: Valberedning inför årsstämman 2018

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2017 har styrelsens ordförande Tomas Torlöf sammankallat en valberedning bestående av ledamöter utsedda av de röstmässigt största aktieägarna i CTT Systems AB. Valberedningen består av Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Pinel (Rockwell Collins Inc.), Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB). Valberedningens ledamöter har […]

Valberedning har utsetts för CTT Systems AB inför årsstämman 2017

En valberedning inför årsstämman 2017 har utsetts i enlighet med de principer och turordningsregler som beslutades av årsstämman den 12 maj 2016. Valberedningen inför årsstämman 2017 utgörs av Annika Andersson (Swedbank Robur Fonder), Nicolas Pinel (B/E Aerospace Inc.), Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB). Valberedningen har utsett Ricard Wennerklint till […]

Valberedning har utsetts för CTT Systems AB inför årsstämman 2016

En valberedning inför årsstämman 2016 har utsetts i enlighet med de principer och turordningsregler som beslutades av årsstämman den 13 maj 2015. Valberedningen inför årsstämman 2016 utgörs av Tomas Torlöf (Trulscom Förvaltning AB), Nicolas Pinel (B/E Aerospace Inc.) och Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring AB). Valberedningen har utsett Tomas Torlöf till sin ordförande. De tre ägarrepresentanterna […]