Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 7 maj 2019

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 7 maj 2019 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.  På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Steven Buesing, Annika Dalsvall, Per Fyrenius, Björn Lenander och Mats Lundin till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) Extra Bolagsstämma 20 november 2018

Vid extra bolagsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 20 november 2018 fattade stämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se.  På stämman i CTT Systems AB invaldes Steven Buesing som ny ordinarie styrelseledamot. För mer information om den nya ledamoten hänvisas till kallelsematerialet för […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 8 maj 2018

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 8 maj 2018 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin och Nicolas Pinel till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Per […]

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CTT SYSTEMS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande innehåller samma information som pressmeddelandet med samma rubrik som publicerades 08.30 idag (2018-04-06), med enda skillnaden att all information som tidigare fanns i bilagan nu även finns som löptext direkt i pressmeddelandet. Detta görs i enlighet med noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm. Aktieägarna i CTT Systems AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Brukslagarevägen 5 i Nyköping.

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 11 maj 2017

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 11 maj 2017 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Göran Bronner till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 12 maj 2016

Vid årsstämma i CTT Systems AB (publ.) den 12 maj 2016 fattade årsstämman bland annat följande beslut. Styrelsens fullständiga förslag har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.ctt.se. På årsstämman i CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Mats Lundin, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Göran Bronner till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslöt […]