Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 13 maj 2015

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Annika Dalsvall, Henrik Ossborn, Nicolas Pinel och Mats Lundin till ordinarie styrelseledamöter. Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Göran Bronner, koncernfinanschef (CFO) Swedbank. Stämman beslöt även om omval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret samt […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 15 maj 2014

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Tomas Torlöf, Johan Lundsgård, Annika Dalsvall och Henrik Ossborn till ordinarie styrelseledamöter. Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Mats Lundin, Vice President, Supply Chain, PartnerTech AB. Stämman beslöt även om nyval av Tomas Torlöf till styrelsens ordförande. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det gångna räkenskapsåret […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 16 maj 2013

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Björn Rönnqvist, och Henrik Ossborn till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Annika Dalsvall, Director Contracts SAS Group och Tomas Torlöf, Styrelseledamot Trulscom förvaltning AB m.fl. bolag.Stämman beslöt även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 9 maj 2012

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Björn Rönnqvist, Gert Schyborger och Maria Nordberg till ordinarie styrelseledamöter. Som ny ordinarie styrelseledamot invaldes Henrik Ossborn, advokat och delägare i Advokatfirman Vinge. Stämman beslöt även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande. Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för det […]

Kommuniké CTT Systems AB (publ.) årsstämma 5 maj 2011

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Lars Lindgren, Björn Rönnqvist, Gert Schyborger och Maria Nordberg till ordinarie styrelseledamöter. Stämman beslutade även om omval av Johan Lundsgård till styrelsens ordförande. Joakim Söderin, Grant Thornton Sweden AB, valdes av stämman som personvald revisorer i bolaget på 2 år som ersättare för Niklas […]

CTT Systems AB (publ) årsstämma 6 maj 2010

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Johan Lundsgård, Anders Helmner, Lars Lindgren och Björn Rönnqvist till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Gert Schyborger och Maria Nordberg. På stämman beslutades även att utse Johan Lundsgård till styrelsens ordförande. Grant Thornton Sweden AB valdes av stämman som revisorer i bolaget på 3 år. Stämman […]

CTT Systems AB (publ) årsstämma 7 maj 2009

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner och Lars Lindgren till ordinarie styrelseledamöter. Som nya ordinarie styrelseledamöter invaldes Johan Lundsgård och Björn Rönnqvist. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 700 000 aktier. Stämman beslöt om tillsättande av valberedning vilken årligen utses av de tre största aktieägarna bolaget. På efterföljande konstituerande styrelsemöte omvaldes Karl-Axel Granlund till styrelsens ordförande.

CTT Systems AB (publ) årsstämma 8 maj 2008

På årsstämman vid CTT Systems AB omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Lindgren, Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare om högts 700 000 aktier. Stämman beslöt om tillsättande av valberedning vilken årligen […]

CTT Systems AB (publ) årsstämma 15 Nov 2007

På CTT Systems årsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Lindgren, Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant. Vid stämman beslutades att bolagets verksamhetsår skall vara 1 januari – 31 december samt att innevarande räkenskapsår skall avse perioden 1 juli – 31 december 2007. Stämman godkände styrelsens beslut om […]

CTT Systems AB (publ) ordinarie årsstämma

På CTT Systems ordinarie årsstämma omvaldes Karl-Axel Granlund, Anders Helmner, Lars Solin och Dag Waldenström till ordinarie styrelseledamöter och Anders Wehtje till suppleant. Lars Lindgren valdes in som ny ordinarie styrelseledamot efter Tomas Torlöf som på egen begäran lämnat styrelsen. Lars Lindgren är VD SAS International, Affärsansvarig för SAS Interkontinentala flygverksamhet och i tillägg SAS-gruppens […]