CTT | Humidity In Balance

Styrelse, VD och revisorer

CTTs styrelse består av sex ledamöter valda av årsstämman. Bland ledamöterna återfinns dels personer som representerar de största ägarna i CTT, dels oberoende personer. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande erfarenhet från verksamhetsområden som är av betydelse för bolaget och dess verksamhet.

Ordinarie ledamöter

Tomas Torlöf
Ordförande, född 1967, Civilingenjör Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseledamot Trulscom Förvaltning AB, Trulscom Aktiebolag, Pelago Venture Partners AB, M2J Holding AB, Tilgin Holding AB, Nilgir AB, Tilgin AB, tGem AB, HGA Software AB. Styrelseledamot sedan 2013. Äger genom Trulscom Förvaltning 1 604 964 st aktier i CTT.

Henrik Ossborn
Född 1969, Juris kandidat Lunds Universitet, advokat och delägare Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot i CTT sedan 2012. Äger 0 st aktier i CTT.

Annika Dalsvall
Född 1958, Civilekonom, Uppsala Universitet. Head of Contracts Scandinavian Airlines System. Styrelseledamot i CTT sedan 2013. Äger 250 st aktier i CTT.

Mats Lundin
Född 1959, Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Vice President, Supply Chain, Scanfil oyj. Styrelseledamot sedan 2014, Äger 3 000 st aktier i CTT.

Nicolas Pinel
Född 1956. DESS IAE Paris och Université Paris X, Harvard Business School PMD, Vice President, Account Management Rockwell Collins Interior Systems. Styrelseledamot sedan 2014 Äger 0 st aktier i CTT.

Göran Bronner
Född 1962. Civilekonom. Styrelseordförande Lovima AB. Styrelseledamot East Capital Explorer, Industriell rådgivare till EQT. Styrelseledamot i CTT sedan 2015. Äger genom Lovima AB 198 709 st aktier i CTT.

Revisorer

Joakim Söderin
Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB. Revisor i bolaget sedan 2011.

VD

Torbjörn Johansson
Född 1958. Civilingenjör maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola. Elevingenjörs-utbildning på SAAB flygdivision 1982-1983. Utvecklingsingenjör på JAS39 Gripen, SAAB 1983-1988. Utvecklingsingenjör/chef EPI GmbH (nuvarande Telair) i Bayern Tyskland 1988-1991. Teknisk Chef Elektrometall GmbH i Bayern Tyskland 1991-1996. Teknisk chef CTT Systems AB 1996-1997. VD CTT Systems AB från 1997. Antal aktier i CTT: 40 000 st.