CTT | Humidity In Balance

CTT
sven
sven

Styrelse, VD och revisorer

CTTs styrelse består av fem ledamöter valda av årsstämman. Bland ledamöterna återfinns dels personer som representerar de största ägarna i CTT, dels oberoende personer. Styrelsens ledamöter har lång och skiftande erfarenhet från verksamhetsområden som är av betydelse för bolaget och dess verksamhet.

Ordinarie ledamöter

Tomas Torlöf
Född 1967. Civilingenjör, Maskinteknik (Industriell Ekonomi), Kungliga Tekniska Högskolan. Styrelseledamot Trulscom Förvaltning AB, Trulscom Aktiebolag, Pelago Venture Partners AB, M2J Holding AB, Tilgin Holding AB, Tilgin IPRG AB, Tilgin AB, tGem AB, HGA Software AB. Styrelseledamot sedan 2013. Äger genom Trulscom Förvaltning 1 604 964 st aktier i CTT.

Henrik Ossborn
Född 1969. Juris kandidat Lunds Universitet, advokat och delägare Advokatfirman Vinge. Styrelseledamot i CTT sedan 2012. Äger 0 st aktier i CTT.

Annika Dalsvall
Född 1958. Civilekonom, Uppsala Universitet. Styrelseledamot i CTT sedan 2013. Äger 250 st aktier i CTT.

Mats Lundin
Född 1959. Civilingenjör, Industriell Ekonomi, Linköpings Tekniska Högskola. Vice President, Supply Chain, PartnerTech AB. Styrelseledamot sedan 2014, Äger 2000 st aktier i CTT.

Nicolas Pinel
Född 1956. DESS IAE Paris och Université Paris X, Harvard Business School PMD, Corporate Vice President, Account Management B/E Aerospace. Styrelseledamot sedan 2014 Äger 0 st aktier i CTT.

Göran Bronner
Född 1962. Civilekonom. Koncernfinanschef (CFO) på Swedbank. Styrelseledamot Lovima AB. Styrelseledamot i CTT sedan 2015. Äger 498 709 st aktier i CTT.

Revisorer

Joakim Söderin
Auktoriserad revisor Grant Thornton Sweden AB. Revisor i bolaget sedan 2011.

VD

Torbjörn Johansson
Född 1958. Civilingenjör maskinteknik Linköpings Tekniska Högskola. Elevingenjörs-utbildning på SAAB flygdivision 1982-1983. Utvecklingsingenjör på JAS39 Gripen, SAAB 1983-1988. Utvecklingsingenjör/chef EPI GmbH (nuvarande Telair) i Bayern Tyskland 1988-1991. Teknisk Chef Elektrometall GmbH i Bayern Tyskland 1991-1996. Teknisk chef CTT Systems AB 1996-1997. VD CTT Systems AB från 1997. Antal aktier i CTT: 40 000 st.